1. سیمین حیدری , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , حسین اسکندری , فرهاد صبا , بررسی تاثیر فاز کاربیدی ایجادشده در فصل مشترک نانولوله کربنی و زمینه آلومینیومی بر خواص مکانیکی کامپوزیت Al/CNT , PM AUTO 2018 , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
 2. حسین بیگی نصرآبادی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , ساخت سلول های خورشیدی نقطه کوانتومی توسط لایه نشانی فیلم PbS نوع-p به روش های LBL و رسوب یک مرحله ای جوهر اصلاح شده نانوذرات , هفتمین کنفرانس سلولهای خورشیدی نانوساختاری , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
 3. حسین بیگی نصرآبادی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , اصلاح سطح هالید-هیبرید نقاط کوانتومی PbS جهت رسوب یک مرحله ای لایه نوع-n سلولهای خورشیدی نقطه کوانتومی p-i-n , هفتمین کنفرانس سلولهای خورشیدی نانوساختاری , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
 4. محمدرضا حسین پورطالخونچه , جلیل وحدتی خاکی , ابوالفضل باباخانی , مصطفی میرجلیلی , اثر فعال سازی مکانیکی بر سینتیک احیاء کنسانتره اکسیدی آهن توسط زغال سنگ کک نشو در فرآیند هوگانس (Hoganas process) , ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
 5. مجتبی جعفری , جلیل وحدتی خاکی , ابوالفضل باباخانی , مصطفی میرجلیلی , تأثیر سیلیسیم بر رشد لایه ای بین فلزی در فرآیند غوطه وری داغ فولاد در حمام مذاب آلومینیم , پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
 6. رضا پوررضا , ابوالفضل باباخانی , علیرضا کیانی رشید , مشخصات ریزساختاری و خواص مکانیکی فولادهای مافوق کربنی تولیدی به روش متالورژی پودر , پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
 7. الهه شجاعی , آسیه عرفانیان ثبات خانی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , Investigation of microstructure and mechanical properties of swaged Tungsten alloy -- بررسی مشخصات ریزساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ تنگستن سویج شده , IMAT 2016 , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
 8. یگانه حسن زاده مقدم , ابوالفضل باباخانی , سیدعبدالکریم سجادی , Synthesis of MCrAlY/YSZ coatings by plasma spray method on the inconel 738 substrates and investigating of their microstructures and interface behavior -- لایه نشانی پلاسمایی NiCrAlY/YSZ به صورت گرادیانی بر روی سوپرآلیاژ IN738 و بررسی رفتار فصل مشترک و ریزساختار آن , IMAT 2016 , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
 9. یگانه حسن زاده مقدم , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , Evaluation of mechanical properties of microstructured composite NiCrAlY/YSZ FGM coating produced by APS method on IN738-- ارزیابی خواص مکانیکی پوشش¬های گرادیانی و کامپوزیتی NiCrAlY/YSZ تولید شده به روش APS روی سوپرآلیاژ IN738LC , IMAT 2016 , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
 10. حسین بیگی نصرآبادی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , Surface chemistry of as synthesized and amine exchanged colloidal PbS quantum dots , IMAT 2016 , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
 11. فرناز ابراهیمی ارگی , جواد حیدری سرشک , ابوالفضل باباخانی , سیدعبدالکریم سجادی , سنتز به روش مایسل معکوس دو مرحله¬ای نانو ذرات فریت CoNiFe2O4 -- Synthesis of CoNiFe2O4 ferrite nanoparticles by two-step reverse micelle method , IMAT 2016 , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
 12. رضا پوررضا , علیرضا کیانی رشید , ابوالفضل باباخانی , بررسی ریزساختاری فولادهای مافوق کربنی به روش متالورژی پودر , سمپوزیوم فولاد 94 , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
 13. سیده الناز افخمی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , Spark plasma sintering of nano hardmetals and study their mechanical, physical and microstructural properties , چهارمین همایش بین‌المللی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران، , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
 14. انسیه عدالتی خدابنده , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , تولید فوم تیتانیم با استفاده از عامل فوم ساز هیدرید تیتانیم به روش متالورژی پودر , اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۳
 15. حسین پاکدل نوقابی , ابوالفضل باباخانی , سیدعبدالکریم سجادی , استفاده از روش همگن سازی در مایع به منظور ساخت کامپوزیت Al-Gr با دو روشSPS و پرس سرد-زینتر در کوره و بررسی ریزساختار آن , هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
 16. حسین پاکدل نوقابی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ایAl-Gr تولید شده با دو روش: SPS و پرس سرد-تف‌جوشی در کوره خلأ , هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
 17. محمدعلی حقی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , ساخت کامپوزیت درجای FGM آلومینیوم-آلومینا به روش پرس داغ , هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
 18. مهرداد درّی , حسین بیگی نصرآبادی , ابوالفضل باباخانی , سهیل جمالی , سنتز نانوذرات آهن-نیکل به روش میکروامولسیون و بررسی تاثیر پارامترهای ساختمان مایسلی بروی سایز ذرات , هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
 19. اکرم صالحی , ابوالفضل باباخانی , سیدمجتبی زبرجد , ساخت فوم های نانوکامپوزیتی Al-SiO2 با استفاده از امواج مافوق صوت و ریخته گری گردابی و بررسی عیوب ساختاری ایجاد شده در فرایند ساخت , علوم وفنآوری نانو , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۱
 20. داود خادمی , ابوالفضل باباخانی , بررسی رفتار سایشی کامپوزیت آلومینیوم-نانولوله کربنی تولید شده به روش SPS , دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸
 21. ابوالفضل باباخانی , سعید قسمتی تبریزی , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی پارامترهای ریزساختاری کامپوزیت زمینهTi-6Al-4Vتقویت شده با بورید تیتانیم درجا تشکیل شده به‌روش متالورژی پودر , دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸
 22. احمد مولودی , ابوالفضل باباخانی , محسن حدادسبزوار , بررسی تولید فوم تخلخل بسته آلومینیومی با استفاده از نیترات سدیم و روش ذوب پودر متراکم شده , اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۵
 23. فرهاد خرمشاهی محمدآباد , جلیل وحدتی خاکی , ابوالفضل باباخانی , مرتضی میرجلیلی , تاثیر فعال سازی مکانیکی و لیچینگ مکانوشیمیایی بر روی انحلال کنستانتره های کالکوپیریت در اسید سولفوریک , اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۵
 24. علیرضا صادقی اول شهر , ابوالفضل باباخانی , حسن مستجاب الدعوه , سیدمجتبی زبرجد , بهینه سازی پارامترهای فرآیند متالورژی پودر جهت تولید آلیاژ حافظه دار نایتینول با استفاده از روش تاگوچی , ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران وانجمن علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۶
 25. حسین شالچیان , علی رفسنجانی عباسی , جلیل وحدتی خاکی , ابوالفضل باباخانی , بازیابی روی و اکسید منگنز از باتری های مستعمل روی -کربن به روش هیدرومتالورژی , ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران وانجمن علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۶
 26. فاطمه ترابی پور , علیرضا کیانی رشید , ابوالفضل باباخانی , اثر استفاده از سطح شیبدار گرافیتی بر ریخته گری نیمه جامد چدن خاکستری و تأثیر آن بر مشخصه ی ورقه های گرافیتی و تغییرات زمینه در ریزساختار , همایش ملی مهندسی مواد , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۲
 27. داود خادمی , حسین پاکدل نوقابی , محسن بهنام آقاجان , ابوالفضل باباخانی , تولید و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ای آلومینیم گرافیت به روش محلول سازی در متالورژی پودر , همایش ملی مهندسی مواد , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۲
 28. فاطمه ترابی پور , علیرضا کیانی رشید , ابوالفضل باباخانی , بررسی اندازه دانه ی آستنیت اولیه در ریزساختار چدن خاکستری ریختگی به کمک سطح شیبدار به روش اکسیداسیون , پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۰۳
 29. ابوالفضل باباخانی , میلاد حجتی , سیدمجید افتخارموسوی , بررسی تأثیر دما وآتمسفر تف جوشی برریز ساختار وخواص مکانیکی قطعات متالورژی پودر تهیه شده از آلیاژ Astaloy CrM , چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۲۴
 30. احسان ذهبی , حسین یاوری مهربانی , ابوالفضل باباخانی , جلیل وحدتی خاکی , بررسی امکان تولید فوم فلزی از پودر آهن به روش SPS , چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۲۴
 31. عزت خردمند , علیرضا کیانی رشید , ابوالفضل باباخانی , مسعود ذاکری , سید امین رونقی , تأثیر مواد جوانه زا و سرعت سرد کردن بر جوانه زایی گرافیت در چدن , چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گران ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۲۴
 32. رضا تفریشی , ابوالفضل باباخانی , تولید و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ای آلومینیوم-گرافیت تولید شده به روش متالورژی پودر , سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۶
 33. ابوالفضل باباخانی , وحید جولادی , سید محمد رضا ضیایی , بررسی اثر جوانه زائی کاربید سیلیسیم بر ریز ساختار چدن نشکن , سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۶
 34. ابوالفضل باباخانی , مهدی عبدالهی , سید محمد رضا ضیایی , بررسی تاثیر ارتعاشات مکانیکی بر مورفولوژی گرافیت و ریز ساختار چدن نشکن , سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۶
 35. مهدی دهنوی , ابوالفضل باباخانی , مصطفی مکارم , بررسی رابطه ی ریز ساختار و رفتار کششی قطعات تف جوشی شده , دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۰۶
 36. ابوالفضل باباخانی , بهینه سازی فرآیند عملیات حرارتی فولاد ابزار تندبر( HSS ) AISI M42 , دومین همایش ملی مهندسی مواد، متالورژی و ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۸
 37. ابوالفضل باباخانی , محمدرضا رجاء , سیدمحمدرضا ضیائی , بررسی تأثیر دمای پیشگرم، میزان کرنش و نرخ سرد شدن بر اندازه دانه ی فولاد میکروآلیاژی وانادیوم دار MSV630 , دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران وجامعه ریخته گران ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۸