1. ابوالفضل باباخانی , بهینه سازی فرآیند عملیات حرارتی فولاد ابزار تندبر( HSS ) AISI M42 , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۱۰
 2. ابوالفضل باباخانی , محمدرضا رجاء , سیدمحمدرضا ضیائی , بررسی تأثیر دمای پیشگرم، میزان کرنش و نرخ سرد شدن بر اندازه دانه ی فولاد میکروآلیاژی وانادیوم دار MSV630 , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. رضا تفریشی , ابوالفضل باباخانی , تولید و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ای آلومینیوم-گرافیت تولید شده به روش متالورژی پودر , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. ابوالفضل باباخانی , وحید جولادی , سید محمد رضا ضیایی , بررسی اثر جوانه زائی کاربید سیلیسیم بر ریز ساختار چدن نشکن , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. ابوالفضل باباخانی , مهدی عبدالهی , سید محمد رضا ضیایی , بررسی تاثیر ارتعاشات مکانیکی بر مورفولوژی گرافیت و ریز ساختار چدن نشکن , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. مهدی دهنوی , ابوالفضل باباخانی , مصطفی مکارم , بررسی رابطه ی ریز ساختار و رفتار کششی قطعات تف جوشی شده , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. ابوالفضل باباخانی , میلاد حجتی , سیدمجید افتخارموسوی , بررسی تأثیر دما وآتمسفر تف جوشی برریز ساختار وخواص مکانیکی قطعات متالورژی پودر تهیه شده از آلیاژ Astaloy CrM , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. احسان ذهبی , حسین یاوری مهربانی , ابوالفضل باباخانی , جلیل وحدتی خاکی , بررسی امکان تولید فوم فلزی از پودر آهن به روش SPS , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. عزت خردمند , علیرضا کیانی رشید , ابوالفضل باباخانی , مسعود ذاکری , سید امین رونقی , تأثیر مواد جوانه زا و سرعت سرد کردن بر جوانه زایی گرافیت در چدن , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. فاطمه ترابی پور , علیرضا کیانی رشید , ابوالفضل باباخانی , بررسی اندازه دانه ی آستنیت اولیه در ریزساختار چدن خاکستری ریختگی به کمک سطح شیبدار به روش اکسیداسیون , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. فاطمه ترابی پور , علیرضا کیانی رشید , ابوالفضل باباخانی , اثر استفاده از سطح شیبدار گرافیتی بر ریخته گری نیمه جامد چدن خاکستری و تأثیر آن بر مشخصه ی ورقه های گرافیتی و تغییرات زمینه در ریزساختار , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. علیرضا صادقی اول شهر , ابوالفضل باباخانی , حسن مستجاب الدعوه , سیدمجتبی زبرجد , بهینه سازی پارامترهای فرآیند متالورژی پودر جهت تولید آلیاژ حافظه دار نایتینول با استفاده از روش تاگوچی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. حسین شالچیان , علی رفسنجانی عباسی , جلیل وحدتی خاکی , ابوالفضل باباخانی , بازیابی روی و اکسید منگنز از باتری های مستعمل روی -کربن به روش هیدرومتالورژی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. داود خادمی , حسین پاکدل نوقابی , محسن بهنام آقاجان , ابوالفضل باباخانی , تولید و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ای آلومینیم گرافیت به روش محلول سازی در متالورژی پودر , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. داود خادمی , ابوالفضل باباخانی , بررسی رفتار سایشی کامپوزیت آلومینیوم-نانولوله کربنی تولید شده به روش SPS , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. ابوالفضل باباخانی , سعید قسمتی تبریزی , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی پارامترهای ریزساختاری کامپوزیت زمینهTi-6Al-4Vتقویت شده با بورید تیتانیم درجا تشکیل شده به‌روش متالورژی پودر , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. احمد مولودی , ابوالفضل باباخانی , محسن حدادسبزوار , بررسی تولید فوم تخلخل بسته آلومینیومی با استفاده از نیترات سدیم و روش ذوب پودر متراکم شده , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. فرهاد خرمشاهی محمدآباد , جلیل وحدتی خاکی , ابوالفضل باباخانی , مرتضی میرجلیلی , تاثیر فعال سازی مکانیکی و لیچینگ مکانوشیمیایی بر روی انحلال کنستانتره های کالکوپیریت در اسید سولفوریک , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. حسین پاکدل نوقابی , ابوالفضل باباخانی , سیدعبدالکریم سجادی , استفاده از روش همگن سازی در مایع به منظور ساخت کامپوزیت Al-Gr با دو روشSPS و پرس سرد-زینتر در کوره و بررسی ریزساختار آن , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. حسین پاکدل نوقابی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ایAl-Gr تولید شده با دو روش: SPS و پرس سرد-تف‌جوشی در کوره خلأ , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. محمدعلی حقی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , ساخت کامپوزیت درجای FGM آلومینیوم-آلومینا به روش پرس داغ , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. مهرداد درّی , حسین بیگی نصرابادی , ابوالفضل باباخانی , سهیل جمالی , سنتز نانوذرات آهن-نیکل به روش میکروامولسیون و بررسی تاثیر پارامترهای ساختمان مایسلی بروی سایز ذرات , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. اکرم صالحی , ابوالفضل باباخانی , سیدمجتبی زبرجد , ساخت فوم های نانوکامپوزیتی Al-SiO2 با استفاده از امواج مافوق صوت و ریخته گری گردابی و بررسی عیوب ساختاری ایجاد شده در فرایند ساخت , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. سیده الناز افخمی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , Spark plasma sintering of nano hardmetals and study their mechanical, physical and microstructural properties , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. انسیه عدالتی خدابنده , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , تولید فوم تیتانیم با استفاده از عامل فوم ساز هیدرید تیتانیم به روش متالورژی پودر , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. رضا پوررضا , علیرضا کیانی رشید , ابوالفضل باباخانی , بررسی ریزساختاری فولادهای مافوق کربنی به روش متالورژی پودر , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. مجتبی جعفری , جلیل وحدتی خاکی , ابوالفضل باباخانی , مصطفی میرجلیلی , تأثیر سیلیسیم بر رشد لایه ای بین فلزی در فرآیند غوطه وری داغ فولاد در حمام مذاب آلومینیم , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. رضا پوررضا , ابوالفضل باباخانی , علیرضا کیانی رشید , مشخصات ریزساختاری و خواص مکانیکی فولادهای مافوق کربنی تولیدی به روش متالورژی پودر , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. الهه شجاعی , آسیه عرفانیان ثبات خانی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , Investigation of microstructure and mechanical properties of swaged Tungsten alloy -- بررسی مشخصات ریزساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ تنگستن سویج شده , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. یگانه حسن زاده مقدم , ابوالفضل باباخانی , سیدعبدالکریم سجادی , Synthesis of MCrAlY/YSZ coatings by plasma spray method on the inconel 738 substrates and investigating of their microstructures and interface behavior -- لایه نشانی پلاسمایی NiCrAlY/YSZ به صورت گرادیانی بر روی سوپرآلیاژ IN738 و بررسی رفتار فصل مشترک و ریزساختار آن , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. یگانه حسن زاده مقدم , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , Evaluation of mechanical properties of microstructured composite NiCrAlY/YSZ FGM coating produced by APS method on IN738-- ارزیابی خواص مکانیکی پوشش¬های گرادیانی و کامپوزیتی NiCrAlY/YSZ تولید شده به روش APS روی سوپرآلیاژ IN738LC , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. حسین بیگی نصرابادی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , Surface chemistry of as synthesized and amine exchanged colloidal PbS quantum dots , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. فرناز ابراهیمی ارگی , جواد حیدری سرشک , ابوالفضل باباخانی , سیدعبدالکریم سجادی , سنتز به روش مایسل معکوس دو مرحله¬ای نانو ذرات فریت CoNiFe2O4 -- Synthesis of CoNiFe2O4 ferrite nanoparticles by two-step reverse micelle method , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. حسین بیگی نصرابادی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , ساخت سلول های خورشیدی نقطه کوانتومی توسط لایه نشانی فیلم PbS نوع-p به روش های LBL و رسوب یک مرحله ای جوهر اصلاح شده نانوذرات , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. حسین بیگی نصرابادی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , اصلاح سطح هالید-هیبرید نقاط کوانتومی PbS جهت رسوب یک مرحله ای لایه نوع-n سلولهای خورشیدی نقطه کوانتومی p-i-n , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. محمدرضا حسین پورطالخونچه , جلیل وحدتی خاکی , ابوالفضل باباخانی , مصطفی میرجلیلی , اثر فعال سازی مکانیکی بر سینتیک احیاء کنسانتره اکسیدی آهن توسط زغال سنگ کک نشو در فرآیند هوگانس (Hoganas process) , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 37. سیمین حیدری , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , حسین اسکندری , فرهاد صبا , بررسی تاثیر فاز کاربیدی ایجادشده در فصل مشترک نانولوله کربنی و زمینه آلومینیومی بر خواص مکانیکی کامپوزیت Al/CNT , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹